De 5 ritmes

'De 5 ritmes' is een dansvorm die ontwikkeld is door GabriŽlle Roth, danseres, kunstenaar, genezer en musicus. Haar liefde voor dans, beweging en het werken met mensen brachten haar tot het inzicht dat deze 5 ritmes in alle aspecten van het leven zijn terug te vinden en te herkennen.

'De 5 ritmes' - vloeiend, staccato, chaos, lyrisch en stilte - zijn levensRitmes die ieder een eigen karakter hebben en verschillende kwaliteiten in jezelf aanspreken. In het vloeiende ritme lossen vorm en begrenzingen op. Er is geen onderscheiding meer, maar voortdurende verandering. Het staccatoritme nodigt je uit je vorm te laten zien aan de wereld. Het gaat om los durven staan, je durven onderscheiden, je helderheid en scherpte durven leven. Chaos is het ritme waarin je loslaat wat jou tegenhoudt om je essentie te leven. Hierna komt als vanzelfsprekend het lyrische ritme tevoorschijn. Het is het ritme van zorgeloosheid, plezier en vreugde. In dit ritme wordt vaak helder hoeveel verbod er bestaat op genieten. Als dat doorbroken wordt komt er veel ondeugendheid en speelsheid tevoorschijn. In het stilteritme tenslotte kun je de verbinding ervaren tussen volkomen rust en levendigheid. Je komt dan in contact met het mysterie van jezelf en het leven.

   
 
 
 
    De 5 ritmes in de pers (PDF)
    Ontdek de 5 ritmes in de 5 ritmes film.